Vill du bli delaktig i föreningen?

Medlemskap – Konsthantverkarna i Trosa

Medlemskap i föreningen kan göras året runt.  Ansökan ska bestå av ett dokument med presentation av dig och ditt konsthantverk (max en A4) med kontaktuppgifter till dig.  Inkludera ca 10 bilder med beskrivning av ditt hantverk med prisuppgifter i PDF-format.  Inkludera gärna länk till hemsida, instagramkonto eller motsvarande. Lämna kopia på innehav av f-skattsedel och momsregistrering.

Ansökan skickas till info@konsthantverkarnaitrosa.se

Helt medlemskap (fullvärdig medlem)

Fullvärdig medlem blir invald i föreningen och har en styrelsepost.

Som fullvärdig medlem förväntas du delta aktivt i butiken och medlemsmöten.

Jobbar i butiken:                       ca 2 dagar i månaden

Provision av butiken:                10% på sålda varor

Insats:                                     hel insats (2000kr)

Månadshyra:                             hel månadshyra (2000kr)

Uppsägningstid:                        3 månader

Åter av insats vid urträde:         100%

Medlemsansvar:

 • Säljer bara varor som medlemmen själv producerat
 • Är aktiv konsthantverkare
 • Regelbundna leveranser till butiken
 • Medlemmar bestämmer själva priserna på sina varor
 • Deltar i våra möten och har rösträtt (en röst per medlem)
 • Information och kontaktnät med andra konsthantverkare
 • Betalar insats och månadsavgift. Månadsavgiften beslutas varje år på årsmötet.
 • Månadsavgiften betalas in årsvis i förskott.
 • Medlemskap löper årsvis och följer föreningens räkenskapsår, 1 april-31 mars.
 • Får tillgång med övriga fasta medlemmar till bästa display-ytan i butiken.
 • Mindre avgift till föreningen för lokalhyra när du håller kurser lämpliga att hålla i lokalen.
 • Har förtur till schemaläggningen för öppettiderna med övriga styrelsemedlemmar.
 • Du innehar f-skattsedel och är momsregistrerad

Halvt medlemskap

Du har möjlighet att lämna in förslag till styrelsen om hur föreningen kan utvecklas.

Jobbar i butiken:                       ca 4 dagar eller mer i månaden

Provision av butiken:                25% på sålda varor

Insats:                                     halv insats (1000kr)

Månadshyra:                             halv månadshyra (1000kr)

Uppsägningstid:                       3 månader

Åter av insats vid urträde:        60%

Medlemsansvar:

 • Säljer bara varor som medlemmen själv producerat
 • Är aktiv konsthantverkare.
 • Regelbundna leveranser till butiken
 • Medlemmar bestämmer själva priserna på sina varor
 • Deltar i våra möten men saknar rösträtt
 • Information och kontaktnät med andra konsthantverkare
 • Månadsavgiften betalas in årsvis i förskott.
 • Medlemskap löper årsvis och följer föreningens räkenskapsår, 1 april-31 mars.
 • Högre avgift till föreningen för lokalhyra när du håller kurser lämpliga att hålla i lokalen.
 • Du innehar f-skattsedel och är momsregistrerad

Kommissionär

Kommissionärens varor/produkter säljs en (1) månad i butiken efter överenskommelse.  Det är styrelsen som avgör vilka kommissionärer som får sälja sina produkter i butiken och när.

Kommissionär som vill sälja sina produkter i butiken skickar en förfrågan till föreningens mailadress info@konsthantverkarnaitrosa.se.

I samband med att kommissionärer skall sälja sina produkter i butiken skall en inlämningslista skrivas och lämnas in till butiken.  Denna skall signeras och kontrolleras av en person från styrelsen.  Denna lista ligger grund för framtida fakturaunderlag.

Föreningen tar ut en kommissionsavgift på 40% för sålda varor.

Kommissionärens ansvar:

 • Innehar F-skattsedel
 • Har momsregistrerat eller så betalar butiken dim moms som dras innan din provision dras.
 • Ser till att ha god kvalitet på varorna
 • Ser till att fylla på varor i butiken
 • Prissätter och prismärker varorna själv med butikens lappar
 • Fyller i tillhandahållen Excel-lista för samtliga produkter med priser (slutpriser ink moms) som används till kassasystemet.  Om kommissionären har färre än tio (10) varor kan överenskommelse träffas att Khvit ansvar för att lägga in varorna i kassasystemet.
 • Egen marknadsföring för deltagande i Konsthantverkarna i Trosas butik (dock ej i eller i anslutning till butiken)
 • Fakturerar butiken för sålda varor snarast efter att föreningen tillhandahåller underlag för faktura
 • Hämtar icke sålda varor vid månadens slut, utan dröjsmål
 • Varor som inte hämtats tillfaller föreningen tre månader efter kommissionens slut.

Föreningens ansvar:

 • Marknadsför kommissionären genom sina kanaler
 • Ansvarar för hantering av produkter i butiken
 • Sammanställer sålda varor vid månadens slut, utan dröjsmål

Stödmedlem

 • Som stödmedlem betalar man en mindre årsavgift . Medlemsåret följer föreningens räkenskapsår.
 • Stödmedlemmar får rabatt på utvalda produkter i butiken

Hur blir jag stödmedlem?

För stödmedlemskap skickar du ett mail info@konsthantverkarnaitrosa.se med namn och kontaktuppgifter, eller swishar avgiften till 123 108 10 41.  Märk insättningen med din e-post och Khvit.