Camilla Carlund – Textil

En stipendievistelse på” The Little Indigomuseum ” utanför Kyoto i Japan ledde till en ny ingång i det textila uttrycket samt en längtan till att skapa rum och rymd. Mina textilier i handfärgad Indigo är gjorda i en gles vävteknik, de fungerar som rumsavskiljare /konstvävar eller att använda som sirliga sjalar.

 Jag jobbar även med litografiska bilder samt med olika textila material som passar olika årstider, tex varma vantar i fin ull och vackra färger under vinterhalvåret.